Учебный центр

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 nähakse üldeesmärgina kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomine kogu elu jooksul, et tagada neile isiksusena võimalused väärikaks eneseteostuseks ühiskonnas ja tööelus.

Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Koolituskeskus LEDERSON alustas täienduskoolitusasutusena tegevust 2001. aastal.


Твой ключ к успеху!

Курсы

Начальный курс предпринимательства
Начальный курс предпринимательства
Социальный попечитель
Социальный попечитель
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Курсы эстонского языка
Курсы эстонского языка