Koolituskeskus Lederson OÜ pakkub täiskasvanute koolitust ja ümberõppet alates  2001 aastast. Praegu me valmistame kursuste ja teenuste laienemist strateegiat. 

 

Meie õppeklassid on avarad, ruumid kergesti õhutatavad ja nõuetekohaselt valgustatud. Loenguklassis on olemas õppetoolid ja lauad, mis kasutamiseks täiskasvanud õppijatele.

Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele. Koolitaja on teadlik, et vastutab tervisekaitsenõuetele vastavate õpperuumide ja sobiva õppetehnika olemasolu ning korrasoleku eest.

Arvutiõppe ajal kasutab tööharjutuse korraldaja rüpperaale Lenovo, mis tuuakse kohale vastavalt vajadusele (nimetatud õppimise ajaks). Loengute ruumis on olemas Wi-Fi.

Koordinatori ruumid on varustatud skanneriga, printeriga, projektoriga.