Koolitajad:

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

1. Margarita Koor

A. I. Hertzeni nimeline Venemaa Riiklik Pedagoogika Ülikool

Tartu Ülikool, täienduskoolituskeskus

Eesti keele kui teise keele õpetaja vene õppekeelega koolis

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1998. aastast.

2. Elvira Tamm

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene põhikooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1995. aastast. 

3. Jelena Ohakas

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene kooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1998. aastast.

4. Svetlana Sergejeva

Tallinna Pedagoogikaülikool

Põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja

Täiskasvanute koolitaja kogemus 2009. aastast.

5. Sofja Kiisk

Tallinna Pedagoogikaülikool, õppinud filoloogiateaduskonna keelekeskuses eesti keel võõrkeelena, keskastme õpetaja (lisaeriala).

Eesti keele õpetaja kogemus aastast 1995, ja täiskasvanute koolitaja kogemus 2013. aastast.

6. Martin Neltsas

Tartu Ülikool, Narva kolledži põhikooli inglise keele õpetaja diplomiõppekava täies mahus; on täitnud õpetajakoolituse õppekava täies mahus ja on saanud põhikooli inglise keele õpetaja ning 1.-6.klassi eesti keel teise keelena õpetaja ettevalmistuse.

Koolitaja kogemus aastast 2002 ja täiskasvanute õpetamise kogemus aastast 2004.

7. Nadežda Bardukova

Tallinna Pedagoogikaülikool, vene põhikooli eesti keele õpetaja kutse

Koolitaja kogemus alates aastast 1993, ja täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 2010. aastast.

 

 

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

1. Margarita Koor

A. I. Hertzeni nimeline Venemaa Riiklik Pedagoogika Ülikool

Tartu Ülikool, täienduskoolituskeskus

Eesti keele kui teise keele õpetaja vene õppekeelega koolis

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1998. aastast.

 2. Elvira Tamm

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene põhikooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1995. aastast.

3. Jelena Ohakas

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene kooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1998. aastast.

4. Svetlana Sergejeva

Tallinna Pedagoogikaülikool

Põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja

Täiskasvanute koolitaja kogemus 2009. aastast.

5. Sofja Kiisk

Tallinna Pedagoogikaülikool, õppinud filoloogiateaduskonna keelekeskuses eesti keel võõrkeelena, keskastme õpetaja (lisaeriala).

Eesti keele õpetaja kogemus aastast 1995, ja täiskasvanute koolitaja kogemus 2013. aastast.

6. Martin Neltsas

Tartu Ülikool, Narva kolledži põhikooli inglise keele õpetaja diplomiõppekava täies mahus; on täitnud õpetajakoolituse õppekava täies mahus ja on saanud põhikooli inglise keele õpetaja ning 1.-6.klassi eesti keel teise keelena õpetaja ettevalmistuse.

Koolitaja kogemus aastast 2002 ja täiskasvanute õpetamise kogemus aastast 2004.

7. Nadežda Bardukova

Tallinna Pedagoogikaülikool, vene põhikooli eesti keele õpetaja kutse

Koolitaja kogemus alates aastast 1993, ja täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 2010. aastast.

 

 

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

1. Margarita Koor

A. I. Hertzeni nimeline Venemaa Riiklik Pedagoogika Ülikool

Tartu Ülikool, täienduskoolituskeskus

Eesti keele kui teise keele õpetaja vene õppekeelega koolis

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1998. aastast.

2. Elvira Tamm

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene põhikooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1995. aastast. 

3. Jelena Ohakas

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene kooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus 1998. aastast.

4. Svetlana Sergejeva

Tallinna Pedagoogikaülikool

Põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja

Täiskasvanute koolitaja kogemus 2009. aastast.

5. Martin Neltsas

Tartu Ülikool, Narva kolledži põhikooli inglise keele õpetaja diplomiõppekava täies mahus; on täitnud õpetajakoolituse õppekava täies mahus ja on saanud põhikooli inglise keele õpetaja ning 1.-6.klassi eesti keel teise keelena õpetaja ettevalmistuse.

Koolitaja kogemus aastast 2002 ja täiskasvanute õpetamise kogemus aastast 2004.