ÕPPEKESKUS

Koolituskeskuse tööruumid, üldpindalaga 180m², asuvad M.Maslovi 1 Narva linn Ida-Viru maakond. Kool korraldab õppetööd klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjalide, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Koolituste korraldamiseks on kasutada neli erineva suurusega õppeklassi ja puhkeala sirutuspauside tegemiseks, kus on võimalik valmistada teed või kohvi ning võtta kerge eine vastavalt vajadusele.

Koolitusruumid (neli õppeklassi), õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud tervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumides on täiskasvanutele mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta (lauapind on piisava suurusega, et mugavalt märkmeid teha).

Õppetehnika –data-videoprojektor ja arvuti, pabertahvel alusel ja/või markertahvel seinal, CD-mängija ja digidiktofon, printer/koopiamasin. WiFi-ühendus võimaldab koolitusel osalejatel kasutada õppetöö ajal arvutit.

Koolitusruumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooniga ja vajaliku temperatuuriga, õhutatud ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt.