Meist

 

Koolituskeskus LEDERSON tegeleb koolitusega ja täiskasvanute ümberõppega alates 2001a.. Kõik õppeprogrammid vastavad kutsestandardile ja olid ettevalmistatud arvestades kõiki muudatusi ja lisa, lubatud kasutusele.

Käesoleval ajal täiendatakse uued õppekavad, mis peaksid täiskasvanutele huvi pakkuma.

Läbides neid kursuseid täiendavad oma teadmisi, oskusi ja väga tõsiselt suhtuvad õppesse. Võtavad osa kõikides juurde õppes, seminarides ja infopäevadel.

Õpetajad pidevalt täiendavad oma tedmisi, oskusi ja suhtuvad tõsiselt hindamis meetodisse. Võtavad erinevates täiendkooitustest, seminaridest ja infopäevadest.

Õpetajad on tunnustatud oma ala asjatundjatena, nii teoorias kui ka praktikas Õpperuumide asukoht Maslovi 1, Narva.
Õppeklassid on avarad, ruumid kergesti õhutatavad ja nõuetekohaselt valgustatud. Loenguklassis on olemas õppetoolid ja lauad, mis kasutamiseks täiskasvanud õppijatele.
Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele. Koolitaja on teadlik, et vastutab tervisekaitsenõuetele vastavate õpperuumide ja sobiva õppetehnika olemasolu ning korrasoleku eest.
Arvutiõppe ajal kasutab tööharjutuse korraldaja rüpperaale Lenovo, mis tuuakse kohale vastavalt vajadusele (nimetatud õppimise ajaks). Loengute ruumis on olemas Wi-Fi.
Koordinatori ruumid on varastatud skanneriga, printeriga, projektoriga.


OSALEMINE PROJEKTIDES
ESF projekt:" Narva regiooni töötute ja koondamisohus töötajate tööturule integreerimine mitmekülgsete tööhõivemeetmete toel" 2005-2006.a.

UUS SILD MTÜ projekt (Innove)
„Koos saame hakkama!"
2009- 2010.a.

TÖÖSTUSPARK INTEC-NAKRO MTÜ projekt (Innove)
„Uued töökohad Narva linna ettevõtete, s.h Kreenholmi Valduse AS poolt koondatud inimestele" 2010- 2011.a.