ÄRINDUS JA HALDUS

Raamatupidaja olulised teadmised ja oskused

Keeleõpe

Eesti keel võõrkeelena:

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Eesti keele täiendõpe vene keele baasil (iseseisev keelekasutaja, suhtluslävi).