Täienduskoolituse õppekorralduse alused


  • 1. Täienduskoolituse õppekorralduse alused on osaühing Lederson täiskasvanuhariduse valdkonna koolituskeskuse täienduskoolitust reguleeriv dokument.
  • 2. Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
  • 3. Koolituskeskuse õppekorralduse aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest jt täienduskoolituse korraldamisega seonduvatest õigusaktidest.