Koolituskeskus

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 nähakse üldeesmärgina kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomine kogu elu jooksul, et tagada neile isiksusena võimalused väärikaks eneseteostuseks ühiskonnas ja tööelus.

Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Koolituskeskus LEDERSON alustas täienduskoolitusasutusena tegevust 2001. aastal.


Teie edu võti!

Koolitused

Ettevõtlus
Ettevõtlus
Sotsiaalhooldaja
Sotsiaalhooldaja
Raamatupidaja koolitus
Raamatupidaja koolitus
Eesti keele kursused
Eesti keele kursused