Koolituskeskus

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 nähakse üldeesmärgina kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomine kogu elu jooksul, et tagada neile isiksusena võimalused väärikaks eneseteostuseks ühiskonnas ja tööelus.

Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Koolituskeskus LEDERSON alustas täienduskoolitusasutusena tegevust 2001. aastal.

Teie edu võti!

Uudised

Registreerimine

Kursuse kalender

Õppekava

Õppekeskus

Koolitused