Registreerimine kursustele

Uudised:

Koolitus

 

Veebileht on uuendamisel...

 

MEIE KOOLITUSLOAD

 
Nimetus Koolitusloa number  
"Alustava ettevõtja koolitus" 7268HTM  
„Tugiisiku koolitus“ 7268HTM  
     
„Raamatupidaja koolitus“ 6519HTM  
„Eesti keel“ 6519HTM  
„Sotsiaalhooldaja koolitus“ 7092HTM  
„Hooldusõe koolitus“ 7092HTM  
„Hooldustöötaja koolitus“ 7092HTM  
„Lapsehoidja koolitus“ 7159HTM  
„Tööalane motivatsioonikoolitus“ 7159HTM  

 

 

Põhilektorid

 

Arvuti kasutamise (AO1-AO7)

Jelena Ibragimova

Haridus: Narva Kutsehariduskeskus „ Infotehnoloogia alused“

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus: 7 a.

 

Raamatupidaja koolitus

Jelena Beljaeva

Haridus: Tallinna Tehnika Ülikool. Ökonomist – raamatupidaja

Tallinna Pedagoogiline Ülikool. Kutseõpetaja (majandus)

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus: 6 a.

 

Alustava ettevõtja koolitus

Zanna Tsvetkova

Haridus: Санкт- Петербурский государственный инженерно- экономический университет.

Менеджмент.

Täiskasvanute koolitaia, tase 6

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus: 8  a.

 

Soisiaalhooldaja koolitus

Holdusõe koolitus

Holdustöötaja koolitus

 Natalia Metelitsa

Haridus: Tallina Meditsiinikool- Üldõde

Täiskasvanute koolitaia, tase 6

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  11 a.

 

Eesti keel A1- C1

Margarita Koor

Haridus: Hertseni min. Venemaa Riiklik Pedagoogika Ülikool

Tartu Ülikool, Täienduskoolituskeskus. Eesti keele kui teise keele õpetaja vene õppekeelega koolis

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  18 a.

 

Elvira Tamm

Haridus: Tallinna Pedagoogikaülikool. Vene põhikooli eesti keele õpetaja

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  23 a.